Category Archives: My Blog

Katila

I dagens samhälle anses det självklart att ha ett efternamn. I många kulturer är det dessutom en självklarhet att detta namn är en del av ett familjenamn eller släktnamn, alltså något som visar vilken familj eller släkt man tillhör. Förr i tiden, åtminstone i de flesta kulturerna i Europa, fick man snarare sitt efternamn baserat på faderns förnamn, vilke hemgård man kom från, vilket yrke man hade eller någon personlig egenskap som var utstickande.

I många asiatiska kulturer skrivs familjenamnet först när man refererar till en individ, medan västvärlden oftast skriver det efter tilltalsnamnet.

casino online

Bland den svenska ursprungsbefolkningen, samerna, har efternamn funnits länge i kulturen. Den främsta orsaken till detta, enligt en intervju med Johannes Katila på casinot twin.com, är att efternamnet visat på ägande och nyttjanderätt av mark som kopplats till släkten. De samiska efternamnen har sitt upphov i olika sorters tilltalsnamn som givits en person, och sendan följt med till de efterkommande. I gamla kyrkoböcker finns släktnamnen oftast inte omnämnde, utan man angav endast förnamnen samt ordet ”finn” som stod för same. Efternamnen användes dock muntligt mellan samerna, och fick upprättelse under 1900-talet när kyrkböckerna uppdaterades.

Ett av de främsta släktnamnen för samerna är Katila, vilket betyder stor. Det sägs att släkten Katila var en av de största och mest betydande släkterna under många årtionden, då de var ledande för flertalet stammar och kontrollerade många hordar av renar i norra delarna av Sverige, Norge samt Finland.

Bästa Casino Online

Släkten Katila är idag kopplade till det välkända onlinecasinot twin.com, där de har varit med och utvecklat mängder av slots och olika svenska spel för spelmarknaden. Katila har dock fortfarande ett stort inflytande även i den samiska delen av Sverige, då efternamnet återfinns hos flera ledande familjer samt ledamöter i sametinget. Det återstår att se om släkten kan göra som ursprungsbefolkningen i USA och ta driva casinoverksamhet samtidigt som de bevarar och utvecklar sin egen kultur.